Parama šilumos siurbliams: skirtos kelios priemonės

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) valdymo departamento direktoriaus teigimu yra dvi priemonės, skatinančios gyventojus pasikeisti senus, neefektyvius šilumos katilus ir gauti paramą.

Dvi priemonės gyventojams, norintiems pasikeisti senus katilus

Viena priemonė tai parama šilumos siurbliams ir biokuro katilams. Ji skirta gyventojams, kurie kūrena biokurą – malkas ar granules. Toks šildymas išskiria daug nuodingų medžiagų į orą, todėl kompensacijomis siekiama sumažinti oro taršą ir paskatinti gyventojus įsirengti modernias ir ekologiškas šildymo sistemas, kaip šilumos siurbliai ar atitinkamos klasės biokuro katilai.

Kita priemonė skirta gyventojams, kurie šildymui naudoja iškastinį kurą: anglis, durpes, dyzelinį kurą ar dujas. Jie gali pasinaudoti parama šilumos siurbliams ir susigrąžinti apie 50 % išlaidų.

Priemonė nepasiturintiems gyventojams

APVA praėjusiais metais skelbė kvietimą teikti paraiškas nepasiturintiems asmenims ir pasikeisti senus šildymo katilus. Šiuo atveju parama šilumos siurbliams yra didesnė. Norintys pasinaudoti šia kompensacija turėtų sulaukti naujo kvietimo 2022 metais.

Kokiais prioritetais remiantis skiriama parama šilumos siurbliams?

APVA internetinės svetainės puslapyje nurodomi šie prioritetai:

  1. Pirmenybė teikiama energetiškai efektyvesniems įrenginiams.

Pavyzdžiui, jei šilumos siurblys, sunaudojęs 1 kW elektros pagamina 5 kW šilumos, jis yra efektyvesnis už siurblį, kuris sunaudojęs 1 kW elektros pagamina 4 kW šilumos, kai lauko temperatūra abiem atvejais yra tokia pati.

  1. Skiriami 2 balai, jei namas registruotas labiau užterštoje Lietuvos teritorijoje.

Kai projektas įgyvendinamas teritorijoje, kuri nustatyta kaip padidintos aplinkos oro taršos zona, projektui skiriami papildomai 2 balai.

Jei projektas įgyvendinamas miesto teritorijoje, kuri nepatenka į padidintos taršos zoną, skiriamas 1 balas.

Kai projektas įgyvendinamas kitoje Lietuvos teritorijoje, skiriama 0 balų.

  1. Aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriems įgyvendinti pasirenkama pigesnė įranga, skaičiuojant 1 kW galią.

Taigi, norint gauti paramą šilumos siurbliams, pradžioje reikėtų daugiau sužinoti apie įrangą, jos efektyvumą, kainą. Geriausia bendradarbiavimui pasirinkti įmonę, kuri savo klientams padeda sutvarkyti dokumentus paramai gauti, parduoda ir montuoja patikimus šilumos siurblius, o jų kainos nėra itin didelės.

Related Posts