Ką turėtų žinoti darbdavys apie darbo saugos reikalavimus?

Ką turėtų žinoti darbdavys apie darbo saugos reikalavimus?

Vis daugiau dėmesio yra skiriama ne tik įmonių socialinei atsakomybei, bet ir darbuotojų gerovei, o vienas iš pagrindinių jos veiksnių – darbo saugos užtikrinimas darbovietėje. Dažnai šis reikalavimas yra suvokiamas labai stereotipiškai, apsiribojant vien tik darbo saugos instrukcijomis, skirtomis visiems įmonės darbuotojams, jų apmokymas ir instruktavimas. Tačiau valstybinis reglamentavimas apibrėžia šią sritį žymiai plačiau, įsipareigodamas darbdavius, turėti komandoje darbo saugos specialistą arba patiems būti išklausius mokymus ir gavus atitinkamą kvalifikacijos pažymėjimą.

Darbo saugos mokymai yra skirti darbdaviams arba jų įgaliotiems asmenims, kurie sugebėtų išklausę ir baigę specializuotus kursus, gebėtų užtikrinti saugias ir nekenksmingas sveikatai darbo sąlygas. Jos yra privalomos visiems, nepaisant įmonės veiklos srities. Tačiau yra skirstomos pagal tam tikras kategorijas bei profesines rizikas, pvz. gali būti aukštos rizikos grupė jei dirbama chemijos pramonėje su įvairiomis degiomis medžiagomis, aukštu slėgiu ar kitomis kenksmingomis sąlygomis. Darbo vietose, priklausomai nuo darbo specifikos gali būti patys įvairiausi profesinės rizikos veiksniai: vibracija, darbo įrenginių keliamas triukšmas, elektromagnetiniai laukai, pakitęs radiacinis fonas, mikroklimatas ir kiti trukdžiai. Taip pat galimi ir biologiniai, fiziniai, ergonominiai ir net psichosocialiniai veiksniai, kurie gali turėti įtakos tinkamam darbuotojų darbo sąlygų užtikrinimui. Svarbu užtikrinti jas, atsižvelgiant ne tik į teisinius reglamentavimus ir reikalavimus, bet ir darbuotojų poreikius. Kitu atveju, jei nebus laikomasi saugumo sąlygų, galima sulaukti patikrinimo ir sankcijų iš Valstybinės darbo inspekcijos.

Apie ką galima sužinoti darbų saugos mokymų metu?

Mokymai susideda iš kelių skirtingų dalių, apimančių darbo saugos teisinius dokumentus, susijusius su darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais bei saugių darbo sąlygų užtikrinimu. Taip pat identifikuojami galimi sveikatai pavojingi įrenginiai ir kenksmingos darbo sąlygos. Nagrinėjami ir techniniai reglamentai, taikomi asmeninėms darbo apsaugos priemonėms, įrenginiams bei kitoms darbo priemonėms. Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad mokymų metu yra analizuojami ir nagrinėjami metodai, padedantys atlikti savianalizę ir profesinės rizikos vertinimą, mokantis tinkamai įforminti gautus rezultatus, pašalinti profesinės rizikos veiksnius ar pasirinkti tinkamas jų mažinimo priemones. Be to, apžvelgiami ir dažniausiai pasitaikantys nelaimingi atsitikimai darbo vietoje bei galimos profesinės ligos ir jų prevencija.

 

 

Related Posts